Chicken Katsu Ju VM

Chicken Katsu Ju VM

Set comes with crispy chicken katsu , miso soup and coca cola.

SGD 15.00
Spicy Tori Chicken Ju VM

Spicy Tori Chicken Ju VM

Set comes with crispy hot and spicy chicken karaage rice , miso soup and coca cola.

SGD 15.00
Spicy Tori Chicken Udon VM

Spicy Tori Chicken Udon VM

Set comes with crispy hot and spicy chicken karaage udon , miso soup and coca cola.

SGD 15.00

Chicken Katsu Ju VM

SGD 15.00

Spicy Tori Chicken Ju VM

SGD 15.00

Spicy Tori Chicken Udon VM

SGD 15.00